En Büyük Şeyh Muhyiddin İbnü-l-Arabi

Lütfen bazı içeriklerin diğer dillerden yarı otomatik olarak çevrildiğini unutmayın

Al-Abadila Kitabı

Al-Abadla kitabını okumak (Suriye, 22 Zil-i Qi'dah 626/1229) 626 yılında Zilkât ayının yirmi saniyesinde Şeyh Muhy el-Din ondan memnun olsun, Ebu Bekir bin Muhammed el-Balkhi'nin yanı sıra Muhammed bin İsmail bin Soudkin ve Muhammed bin İshak el-Kunavi'nin bu kitabının okumasını dinledi ve okuyucu Mansur el-Makri idi. [3] "El-Abadla" kitabı, Şeyh Allah'ın ondan razı olsun, bize bıraktığı önemli kitaplardan biridir.Kitapta bir dizi el-Abadla'nın sözlerinden ve şartlarından söz eder ve adı "Abdullah" olanlardır. . Şeyh Muhyiddin'in bahsettiği ve bazı biyografilerini anlattığı karakterler, tanınmış kişilerin tanınmış şahsiyetleri değiller, daha ziyade Şeyh Muhyiddin'den önceki bazı azizlerin tasvirleridir, Tanrı ondan memnun olabilir, ancak biyografilerini başka hiçbir tarih kitabında ve erkeklerin biyografilerinde bulamıyoruz. [4]

Şemsü'l-Mağrib kitabında 3664