The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi
The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi

Lütfen Mekke Fetihleri ​​Kitabı'na adanmış bu web sitesini ziyaret edin

Mekke Fetihleri ​​- Yemen Basımı

maymaniya edition

Kahire baskısı olarak bilinen bu Yemen baskısı, fetih metni için en önemli ana referans olarak onaylanmış baskıdır. Mekke, bugüne kadar El-Ezher Camii'nin karşısında bulunan ve Ahmed el-Babi el-Halebi tarafından MS 1859 yılında Kahire'de El-Meymaniye Matbaası adı altında kurulan Büyük Arapça Kitap Evi olarak biliniyor. , Hac Fida Muhammed el-Keşmiri ve Mekke'deki ortaklarının pahasına Mekke fetihlerini H. 1329/MS 1911 yılında basmıştır. Bulaq baskımda meydana gelen hataları düzeltiyorum.

Düzeltme Komitesi başkanı Şeyh Muhammed el-Zühri el-Ghamrawi, iki Bulaq baskısının yazarın nüshasına erişimi kaçırdığını ve kendileriyle eşleşen bir nüshanın sağlanmasının ilahi bir takdir olduğunu belirtti. Yazarın el yazısıyla yazdığı Konya nüshası. Prens Abdülkadir el-Ceza'iri (Allah ona rahmet etsin)'in emri üzerine bir grup alim bu eserle röportaj yapmıştır. Bu basım Kahire Basımı olarak bilinmektedir.

Boulaq baskısında olduğu gibi, Kahire baskısı da farklı sayfa sayılarına sahip dört cilt içerir: ilk cilt 763 sayfa, ikinci cilt 693 sayfa, üçüncü cilt 568 sayfa ve dördüncü cilt cilt 554 sayfa olup, ana metin için, baskıya eklenen dizin ve sonuç hariç, boş sayfalar hariçtir. Düzeltici Muhammed Katta el-Adavi'nin, Bulak baskısının dördüncü cildinin sonuna yerleştirdiği ve Şeyh Muhyi el-Din'in Nafah kitabından özetlenen biyografisinin bir özetinden bahsettiği sonucu da eklendi. el-Tayyib. Daha sonra Büyük Arap Kitapevi Yayınları Düzeltme Komitesi Başkanı Şeyh Muhammed El-Zühri El-Ghamravi, dördüncü cildin sonuna bu baskının vesilesiyle ve tarihinden bahsederek kısa bir sonuç ekledi: Büyük Arap Kitap Evi Matbaası Düzeltme Komitesi Başkanı Şeyh Muhammed Al-Zuhri Al-Ghamrawi'nin kapanışı. Bu sonuçtan, kitabın basımını denetleyenlerin bizzat Şeyh Muhyiyüddin'in el yazısıyla yazılan Konya nüshasına değil, onun karşılık gelen ve düzeltilmiş bir nüshasına baktıkları ve bunun sonucunda birçok nüshanın ortaya çıktığı açıktır. Kitabın birçok iç başlığının Şeyh el-Ekber'in elyazmasında vurguladığı şekilde gösterilmemesi ve metnin takip edilmesi ve başlangıcını ve sonunu belirlemesi zor olan uzun pasajlar halinde çıkması gibi hatalar vardı.

Lütfen Mekke Fetihleri ​​Kitabı'na adanmış bu web sitesini ziyaret edin


Bazı içeriklerin Yarı Otomatik olarak çevrildiğini lütfen unutmayın!