The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi
The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi

Evrenin bireysel özünün modeli

Şeyh El-Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabi, fizik ve kozmolojideki birçok olgunun yanı sıra gözlemlerimizi açıklayabilen ve hatta bazı kafa karıştırıcı modern ve tarihi gizemleri çözebilen benzersiz bir kozmolojik model formüle edebilen tek bilim adamıdır. EPR paradoksu ve Zeno'nun hareket paradoksları gibi bilim ve felsefe. Üstelik bireysel öz modeli, tarihte ilk kez hem mekanın hem de zamanın temel birimi olarak “hafta”nın önemini açıklıyor. Bu büyüleyici teori, İbnü'l-Arabi'nin, dünyada her bir anda aslında bir yaratılış haftasının meydana geldiğini gösterdiği birbirini takip eden günler kavramına dayanmaktadır.

Bireysel çekirdek

Bireysel öz modelinden kaynaklanan zamanın ikiliği teorisi, sıradan zamanımızın her anında çokluğun mutlak birlikten nasıl anında ortaya çıktığını açıklıyor! Bu teori, uzayın mutlak simetrisine ve fiziksel ve psikolojik dünyaların hiperbol formundaki iki dik zaman okuyla anında ayrılmasına yol açar. Bu, görelilik ilkeleri ile kuantum teorilerinin yanı sıra psikolojik ve ruhsal alanları birleştirmenin yanı sıra süpersimetriyi ve madde ile antimaddenin asimetrisini açıklayacak; Hepsi sonuçta, orijinal seviyeye ek olarak normal, süper, hiper ve nihai olmak üzere dört farklı simetri seviyesi aracılığıyla ayrı fiziksel parçacıklar ile mutlak homojen (Öklidyen) uzay arasında kesintisiz bir bağlantı sağlayan aynı karmaşık zamansal geometriye dayanmaktadır. mutlak birlik. İkili zaman teorisinin ortaya çıkardığı gizli tanecikli geometrinin keşfinin ardından, tüm bu simetriler doğal olarak temel parçacıkların Standart Modeline dahil edilecektir. Kozmolojinin yalnızca 1x2x3x4=24 fermiyona, artı 4 bozona ve orijinal bileşik alana dayanmasının nedeni budur. Geometrinin bu dört/beş temel seviyesi, doğada dört klasik element (ve bunların beşinci özü), beş düzenli polihedron (Platonik katılar olarak bilinir), Kabe (kübik şekli ve dört köşeler) ve İslam'ın beş şartı.

Tek Öz Modeli için özel olarak tasarlanmış bu siteye gidin.Bazı içeriklerin Yarı Otomatik olarak çevrildiğini lütfen unutmayın!